Craft Server - Minecraft 1.10 server vyladěný Survival server s mnohaletými zkušenostmi


Pravidla

Jména

§1a Zakázaná jména

Jména hráčů, mazličků, residencí která jsou urážlivá, s rasistickým podtextem nebo sprostá jsou zakázana.

Trest: BAN nebo smazání residence či mazlíčka

§1b Warez vs. original

Jména hráčů s originálním minecraftem jsou přednější než warez účty hráčů, takže pokud hráč vlastnící váš warez nick bude chtít hrát na našem serveru je možné že váš účet bude smazán, aby zde mohl hrát hráč s originálním jménem (podložený screenem).

Hraní

§2a Chování

Chovejte se prosím slušně jak ke členům týmu, tak k ostatním hráčům. Jakékoliv hrubé, výhružné, urážející, rasistické, sprosté chování je zakázáno
(Mějte na paměti, že každý člověk posuzuje míru vulgarity, urážek či nadávek trochu jinak.).

Trest: BAN, mute, kick

§2b Mody

Jakékoliv mody, aplikace nebo jiné programy zvýhodňující vás před ostatními hráči (např. flyhack, xray atd.) jsou přísně zakázany. Také všechny činnosti ve hře musí být provedeny vámi. Oficiálně povolené mody jsou pouze mody optifine a minimapa. Pokud chcete používat jakýkoliv jiný mod, aplikaci nebo program, zeptejte se administratora zda není v rozporu s tímto pravidlem.

Trest: BAN

§2c Chování při obchodování

Nečestné obohacování hráče, na úkor druhé osoby může vést k blokaci účtu, nebo nenávratného smazání itemu.

§2e Působení škody ostatním hráčům

Jde o herní styl, kdy hráč cíleně ruší potěšení ze hry ostatním hráčům. Lákání hráčů do pastí, naháněním příšer na dotyčného hráče za účelem jeho zabití, či vylévání lávy na hráče bude potrestáno.

Trest: BAN, kick

§2f Grief

Ničení cizích zareskovaných staveb či vykrádání jejich obsahu je přísně zakázáno.

Trest: BAN

Chat

§3a Oficiální jazyk

Officiálním jazykem na Craft-Serveru je Čeština/Slovenština. Myslete na to že každý hráč může váš text v jiném jazyce považovat za urážlivý. Proto používejte jen tyto dva.

§3b Spam

Spam zpráv nebo příkazů jak v chatu tak /msg je zakázán.

Trest: kick, mute

§3c Admin Team

Je zakázano žebrat o posty v našem admin týmu. Pokud máte zájem se k nám přidat, počkejte na vyhlášení konkurzu nebo si podejte žádost na webu. Před podáním žádosti si řádně promyslete, zda vůbec má smysl tuto žádost psát, po prvním dni na serveru se adminem určitě nestanete.


§3d Reklama a šíření zakázaného obsahu

Zprávy které obsahují informace o cheatech, jiných serverech, nepovolených aplikacích atd. jsou ve hře zakázány.

Trest: BAN, kick, mute

§3c Vyhružky v reálném životě

Jakékoliv výhružky a nadávky, týkající se reálného života uživatelů nebo členů týmu budou okamžitě trestány.

Trest: BAN, mute

§4 Zneužívání chyb hry

Chyby, mezery ve hře nebo jakkékoliv nestandartní chování hry musí být okamžitě hráčem nahlášeno komukoliv z admin týmu. Pokud bude některá z dříve uvedených skutečností zneužita k získání výhod ve hře bude takto jednající hráč následně potrestán.

Podvodné získávání statistik do žebříčku, peněz, nebo jakékoliv jiné obcházení systému pomocí 2. osoby je těž zakázáno a považováno jako zneužívání chyb ve hře.

Trest: BAN

Účet

§5a Heslo účtu

Každý hráč by si měl držet své heslo v tajnosti. Není povoleno poskytovat tato data jiné osobě.

§5b Zodpovědnost za účet

Každý hráč je zodpovědný za svůj účet a cokoliv se na něm stane je pouze záležitost jeho majitele.

§6 Kontakt s týmem Craft-Serveru

Ke kontaktu s týmem využívejte prosím fórum. Člen admin týmu může dát své kontaktní údaje pouze v případě nutnosti a i téhdy podle svého uvážení.

§7 Eventy

Během eventů se vždy řiďte pokyny odpovědných členů admin týmu. Pokud jejich instrukce nedodržujete riskujete vyloučení z eventu či jiný postih.

Registrace účtu

§8a Multiúčty

Je zakázáno vlastnění více účtu jednou osobou. Vyjímkou jsou například sourozenci, kteří mají stejnou IP, ale pokud jeden z účtu dostane IP postih, bude se tento postih vztahovat na všechny účty registrované z této IP.

§8b Přeposílání peněz za registraci

Je přísně zakázáno přeposílání peněz za registraci na webu mezi účty.

Trest: BAN, smazání dané částky

§9 Náhrada škody

Předměty ve hře mohou být nahrazeny pouze pokud:
- jste koupili item z webshopu a nepřišel vám

§10 Residence

Je zakázano v residencích mít pasti za účelem zabít hráče.
Dále je zakázáno oreskovávat veřejně přístupné generované stavby jako například portál do endu, tak, že tam nebude mít přes bloky v Residenci přístup běžný hráč.

§11 Těžba surovin

Je zakázáno těžit mimo svět k tomu určený /tezba, toto pravidlo se nevztahuje pokud máte svůj pozemek v residenci a potřebujete vykopat jámu, aby jste mohli začít stavět.

Trest: BAN, kick

§12 AFK - Systém

Je přísně zakázano obcházet AFK systém, server je nastaven, aby vás po 15ti minutách vaší neaktivity vyhodil ze serveru.

Trest: BAN, kick

§13 Nepovolené stavby

Je zakázano stavět na mapě kde se nachází spawn (porty : /spawn /zmesta) budovy 1x1 (Tedy sloupy bez dalšího využití) - Na označení residence lze takový sloup použít, ale po vytvoření residence jste povini jej opět zbourat. Dale je zakazano stavet bezucelove stavby ve vzduchu (flystavby).

Trest: BAN

Mobové

§14a Přemnožení mob-trap

Není povoleno nechávat v trapkách naspawnovat více než 200 mobů. Pří porušení tohoto pravidla může být trapka zbourána nebo deaktivována.

§14b Přemnožení zvířat

Není povoleno vlastnit více zvířat než je potřeba, tedy 80 zvířat na pozemku či residenci. Při porušení dojde k zabití všech zvířat na pozemku či residenci.

§15 Forum a Shoutbox

Admin-Team Craft serveru může penalizovat hráče ve hře pokud se hráč na fóru nebo v shoutboxu dopustí porušení pravidel, jako jsou například výhružky, urážky nebo opakované porušovaní pravidel.

§16 Tresty

U pravidel kde není přesně stanovený postih zavisí na momentálním rozhodnutí admina.

Definice trestů:
napomenutí - přátelské upozornění v chatu, při jeho neposlechnutí se může trestat přísnějším trestem
kick - vykopnutí ze serveru, pod odpojení se můžete ihned znovu příhlasit, ale prosíme, aby jste si přečetli důvod vykopnutí a příště se takovému chování vyhnuli
mute - zablokování chatu a nemožnost se přihlásit po odhlašení do 4:00 následujícího dne
ban - zablokování přistupu do hry na jeden až několik dní
ipban - zablokování přistupu do hry na všechny účty přihlašující se z dáne IP